Společnost Patriot Business s.r.o.

Společnost byla nucena podat návrh na zahájení insolvenčního řízení

Sdělení

Společnost Patriot Business s.r.o., se sídlem Horní náměstí 12/19, Olomouc, PSČ: 779 00, zapsána v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 31042 tímto sděluje následující. Dne 19. 6. 2017 došlo k zahájení insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě- pobočka v Olomouci pod sp. zn. K SOL 20 INS 12745/2017, kdy okamžikem zveřejnění vyhlášky č. j. KSOL 20 INS 12745/2017 v insolvenčním rejstříku nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Společnost byla nucena podat návrh na zahájení insolvenčního řízení v důsledku toho, že došlo k takovému poklesu zakázek společnosti, kdy se nadále poskytování spotřebitelských úvěrů stalo pro společnost neefektivním. Další činností navrhovatele se nepodařilo tento propad nahradit a společnost již zcela ukončila svou činnost.

PATRIOT BUSINESS s.r.o.

zastoupená Oldřichem Šmerdou